Beleidsplan 2025-2028

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze plannen voor 2025-2028. Hier staan o.a. registraties en recensies van onze producties, uitgebreide informatie over de makers waarmee de we de komende jaren het kunstenplanavontuur mee in willen gaan. Het eerste deel gaat over de Beleidsperiode 2025-2028, en het tweede deel gaat over onze activiteiten de afgelopen jaren

Beleidsperiode 2025-2028

cijfers beleidsplan

1. Meerjarenbegroting 2025-2028

Bekijk hier de meerjarenbegroting van Stip voor de beleidsperiode 2025-2028.

cijfers beleidsplan2

2 . Toelichting op de meerjarenbegroting 2025-2028

Bekijk hier de toelichting op de meerjarenbegroting 2025-2028.

cijfers beleidsplan3

3. Tableau makers 2025-2028

Leer de makers beter kennen! Hier leest u meer achtergrondinformatie over de makers die in de periode 2025-2028 een voorstelling bij Stip gaan maken.

cijfers beleidsplan4
  1. Huishoudelijk Reglement en Directiestatuut van de Stichting STIP 2022

Bekijk hier het Huishoudelijk Reglement en Directiestatuut van de Stichting STIP 2022

cijfers beleidsplan5

5. SWOT Stip

Hier leest u de SWOT van Stip theaterproducties 2023.

Historie 2021-2023

cijfer

1. Registraties van STIP producties 2021 t/m 2023

Hier onder is een overzicht van de registraties van onze producties periode 2021-2023. Het wachtwoord voor de registraties vindt u in het beleidsplan. Van de Minotaurus XL is tevens een aftermovie en een mini-documentaire in de lijst toegevoegd.

Maker Voorstelling

Studio BREI

De Minotaurus XL (6+)

Studio BREI

De Minotaurus XL (6+) - Aftermovie met kinderreacties

Studio BREI

De Minotaurus XL (6+) - Minidocumentaire breiers

Sara de Monchy

Het Mysterie van de Grote Mensen (7+)

Hendrik Kegels en Sonja van Ojen

Micro … de dingen komen in opstand (8+)

Lennart Monaster

Van Hamelen & The Rats (8+)

Studio Figur

Geen oog dicht (6+)

Stip theaterproducties, Urban Myth en De Krakeling

Koning Gilgamesj (8+)

Stip theaterproducties, Urban Myth en De Krakeling

Waarom is het stil in de stad? (8+)

Stip theaterproducties, Urban Myth en De Krakeling

De Gouden Koets (8+)

Stip theaterproducties, Urban Myth en De Krakeling

Martin Luther King (8+)

cijfer

2. Campagnebeelden STIP producties 2021 t/m 2023

Een overzicht van de posters van onze producties in 2021-2023

cijfers

3. Recensies STIP producties 2021 t/m 2023

In dit recensieoverzicht leest u de recensies die geschreven zijn over de voorstellingen die we in de periode 2021 t/m 2023 geproduceerd hebben.

cijfers

4. Geografische spreiding en aantallen STIP producties in 2022 en 2023

In dit document vindt u kwantitatieve gegevens van STIP over de afgelopen twee jaar.

Over STIP

SUN_5191