Privacy policy

Een correcte omgang met persoonsgegevens is voor STIP theaterproducties van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

STIP theaterproducties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verzamelen de volgende gegevens:

E-mail contact
Wanneer je per e-mail contact met ons opneemt, dan verzamelen wij je naam, e-mailadres en de inhoud van je e-mailbericht. Zonder deze gegevens, kunnen wij je vragen niet in behandeling nemen of beantwoorden. Je persoonsgegevens zullen niet worden doorgestuurd aan derden en je e-mailbericht is alleen toegankelijk voor een beperkte groep binnen STIP theaterproducties die je e-mailbericht in behandeling zal nemen.

Nieuwsbrief
Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe activiteiten of nieuws van STIP theaterproducties kan je je (via de website) inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wij verwerken dan je e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrieven. Met de inschrijving geef je toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Deze toestemming kun je te allen tijde weer intrekken door gebruik te maken van de uitschrijflink die in elke nieuwsbrief vermeld is. Wij maken gebruiken van het nieuwsbriefsysteem Mailchimp.

Voorstellingen / evenementen
Indien je je aanmeldt voor één van onze voorstellingen of andersoortige evenementen vragen we hiervoor je voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens voor het afhandelen van je aanmelding, om inzicht te krijgen in de deelnemers aan een bijeenkomst, om daar het programma op af te stemmen en voor verantwoording naar partners en subsidiënten.

Fotografie en video
Bij voorstellingen en andersoortige evenementen maken wij incidenteel foto’s en video-opnames. Deze kunnen gepubliceerd worden op onze websites, social media en drukwerk. Wij vermelden bij aanvang of er opnames gemaakt zullen worden. Je kunt bij een van onze medewerkers aangeven wanneer je liever niet in beeld wilt verschijnen. Bij deelname van minderjarigen vragen wij schriftelijk toestemming van de ouders voor het gebruik van beeldmateriaal.

Rechtsgronden

Volgens de wetgeving mag STIP theaterproducties alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens: in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst; om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).

Beveiliging van persoonsgegevens

STIP theaterproducties heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Website en Cookies

STIP theaterproducties gebruikt in beginsel alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak en daar is wettelijk geen toestemming voor nodig. Voor aanvullende marketingcookies vragen we uw toestemming.

Uitwisseling van persoonsgegevens

STIP theaterproducties zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. STIP theaterproducties verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van persoonsgegevens

STIP theaterproducties bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Wilt u bezwaar maken tegen gebruik van u informatie of beeldmateriaal waarop u te zien bent, stuur dan, met duidelijke vermelding van het publicatiemiddel of URL, naar:

STIP theaterproducties
T.a.v. de afdeling PR
prenmarketing@stipproducties.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Over STIP

SUN_5191